Notices

समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरुलाई मागदावि अद्यावधिक गर्ने बारेको १५ दिने सूचना

Published Date: 2022/11/25 / 10:53am

 

नेपाल सरकार              

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

अनामनगर, काठमाण्डौ

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०९

समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरुलाई मागदावि अद्यावधिक गर्ने बारेको १५ दिने सूचना

      सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ वमोजिम  मिति २०७९/०६/०७ मा समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयको वेवसाइट www.coopmc.gov.np मा गई अनलाईन आबेदन मार्फत मागदावी अद्यावधिक गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ वमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अनलाईन आवेदन गर्दा कुनै कुरा बुझ्न परेमा टेलिफोन नं. 01-4771999 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

 

 

 

 

 

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices