Notices

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सूचना

Published Date: 2018-11-29 / 02:11pm

मिति २०७५।८।१२ मा र मिति २०७५।४।१४ समेतमा कान्तिपुर दैनिकमा कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. समेतको नामबाट प्रकाशित सूचनाप्रति यस समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । भेगाससिटी हाउजिङ्गका संचालक अध्यक्ष, भेगाससिटी अपार्टमेण्ट उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधी र ओरेण्टल को-अपरेटिभका पीडितहरूका प्रतिनिधि बीच २०७५/३/२५ मा गरिएको भनिएको MOU यस समितको कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो।यस समितिको तर्फबाट अधुरो अवस्थामा रहेको उक्त अपार्टमेण्टहरु निर्माण सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तयार गरी अविलम्ब पेश गर्न मिति २०७५।३।२६ मा निर्देशन समेत दिइएको थियो।सो पश्चात पटक पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदा समेत हाल सम्म सो परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त भएको छैन।सुधिर बस्नेत तथा कोहिनुर हिल हाउजिङ् प्रा.लि. समेतको तर्फबाट भनि भेगाससिटी अपार्टमेण्टका बुकिङ्गकर्ताहरूलाई संझौता नवीकरण गर्ने तथा रकम बुझाउन भनी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्ने गरेको देखियो।कानुनत: यस समितिबाट निर्माणाधिन अपार्टमेण्टको दायित्व बढ्न, बढाउन, थप बुकिङ् गर्न, विक्री वितरण गर्न, कसैबाट ऋण लिन नपाउने सर्तमा मात्र सहमति दिइएकोमा सो सहमतिको उलंघन गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को (ठ) बमोजिम यस समितिको स्वामित्वको सम्पत्तिमा समितिको पूर्व स्वीकृति र सहमति नलिई अनधिकृत तथा गैर कानुनी सूचनाहरू प्रकाशित गरी थप रकम माग गर्ने, अपार्टमेण्ट बुकिङ् गर्ने र सो कार्यको लागि समायोजन वा किस्ताको नाउँमा रकम उठाउने जस्ता कार्यहरू भएको पाइएकोले यस्ता गैर कानुनी र अनधिकृत सूचनाको आधारमा कोही कसैले अपार्टमेण्ट बुकिङ्गको नविकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क, दस्तुर लगायत कुनै प्रकारका थप रकम नबुझ्न, नबुझाउन र थप बुकिङ्ग नगर्न, नगराउन समेत सरोकारवाला सबैमा यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices